Reglement – Algemeen

Er wordt gereden volgens de officiële KNMV-reglementen, hetgeen dus ook van toepassing is op de motor en de kleding.

Door inschrijving voor de streekwedstrijden geeft u aan zich te conformeren aan de reglementen van de streekwedstrijden en van de organiserende verenigingen.

De jurering en uitslagenverwerking vindt plaats door middel van het transpondersysteem van Mylaps Speedhive.
Het systeem wordt nu ook gebruikt voor tijdtraining. 

Eindstand/kampioenschap:
Aan het einde van het seizoen worden de kampioenschapsbekers per klasse beschikbaar gesteld. De bekers worden uitgereikt op de laatste wedstrijddag na afloop van de laatste manche. (daginschrijvers komen niet in aanmerking voor een kampioenschapsbeker). 

Heeft u niet vooringeschreven en wilt u toch eens meedoen, dan kan de mogelijkheid bestaan om ook per wedstrijddag in te schrijven. Of en zo ja bij welke klasse(n) daginschrijvingen mogelijk zijn is te zien bij Daginschrijven.

U moet zich bij IEDERE wedstrijd PERSOONLIJK melden bij het wedstrijdsecretariaat. Hierbij dient u te kunnen tonen:

  • geldige licentie (KNMV Sportlicentie/ KNMV Basissportlicentie/KNMV-off-roadlicentie) via de KNMV Passen App
  • geldige licentie (MON Sportlicentie/ MON Basissportlicentie/MON-off-roadlicentie)

Als u zich niet gemeld heeft, zult u voor de wedstrijd niet toegelaten worden in het parc fermé en wordt u terug gestuurd naar het secretariaat om alsnog een “meldingsbewijs” te halen. Er wordt met de start niet op uw gewacht!

NIET GEMELD = NIET RIJDEN !!

Organisatie

De streekwedstrijden worden georganiseerd door de deelnemende verenigingen. Jaarlijks wordt meerdere keren door bestuursleden van de organiserende verrenigingen vergaderd over onder andere de opzet en de reglementen van de streekwedstrijden.

Voor een goede coördinatie is een centrale commissie bestaande uit leden van de organiserende verenigingen in het leven geroepen. De centrale commissie bestaat uit:

Patrick te Veldhuis

Voorzitter

Webbeheerder

Casper Soeter

Hoofd Tijdwaarneming

Ernie Geerdink

Inschrijving / Jury

Dick Wentink

Penningmeester / Tijdwaarneming

Jesper Damkot

Coördinator geluid

Uitslagenverzorging

Heb je vragen of opmerkingen over de uitslagen en/of standen, neem dan contant op met:

Casper Soeter:
tel. (06) 11 28 80 90
jury@streekwedstrijd.nl