Informatie Dag inschrijvers

Op basis van de aantallen per wedstrijdklasse wordt jaarlijks bepaald of er in een wedstrijdklasse daginschrijvers toegelaten worden en zo ja hoeveel.

Op de wedstrijddag kunnen rijders zich voor een dagkaart melden bij het wedstrijdsecretariaat, hierbij geldt vol = vol, dus als het maximale aantal daginschrijvers zoals boven vermeld bereikt is, stopt de daginschrijving.

Daginschrijvers krijgen bij inschrijving door de jury een rijnummer toegekend
Daginschrijvers rijden niet mee voor de competitie (wel voor de “dagprijzen”), de uitslagen worden wel gepubliceerd.

Betalen
Als je als daginschrijver mee wilt doen, kun je op de wedstrijddag een inschrijfformulier kopen bij de inschrijftafel. 

LET OP: er kan van te voren geen startplaats (formulier) gereserveerd worden! Kom dus op tijd want VOL=VOL!

Inschrijven
Het gekochte daginschrijfformulier vul je volledig in en onderteken het (of laat je vader of moeder het ondertekenen). 

Nu kun je je bij de inschrijftafel van de betreffende klasse melden, neem licentie mee, want die wordt altijd ter controle gevraagd.
Hier wordt gekeken of het gewenste rijnummer vrij is, of dat je een ander rijnummer moet kiezen.

Het wedstrijdsecretariaat is geopend: 
7.30 uur tot 8.30 uur